SALARIZARE & PERSONAL

Administrare personal

 • Intocmirea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale

 • Completarea si inregistrarea registrului pentru evidenta salariatilor (REVISAL)

 • Asistenta in relatia cu ITM

 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati

 • Elaborarea de rapoarte privind analiza costurilor de personal

 • Intocmirea /Verificarea dosarelor de personal

 • Asistenta pentru definirea criteriilor de evaluare a personalului

 • Asistenta pentru intocmirea fiselor de post

 • Consultanta pentru intocmirea regulamentului intern

SALARIZARE & PERSONAL

Salarizare

 • Intocmirea documentelor de plată a salariilor si a obligatiilor fata de terti, conform cu politica adoptata de firma

 • Pregatirea si depunerea declaratiilor impuse de legislatia in vigoare