• Contabilitate pentru:

  • societati si persoane fizice autorizate
  • asociatii, organizatii neguvernamentale, fundatii
  • proiectele finantate din fonduri nerambursabile
  • asocieri
 • Consultanta contabila, de consiliere pe probleme complexe de contabilitate

 • Supervizarea contabilitatii

 • Raportari interne sau catre grup /autoritatile de reglementare /terti in conformitate cu cerintele standardelor contabile statutare, IFRS, specifice etc.

 • Pregatirea, verificarea si certificarea situatiilor financiare

 • Elaborarea, formalizarea, dezvoltarea si evaluarea politicilor si procedurilor contabile

 • Expertize contabile judiciare si extrajudiciare