• Auditarea situatiilor financiare in acord cu cerintele ISA

  • Audit pentru proiectele finantate din fonduri nerambursabile

  • Audit intern si servicii conexe

  • Verificarea sistemului de contabilitate si a mijloacelor de control intern si propuneri de imbunatatire ale acestora

  • Alte servicii conexe