SOMAJUL TEHNIC: 34 de intrebari si raspunsuri practice

1. Este obligatorie hotărârea AGA pentru trimiterea salariaților în somaj tehnic?
R: Șomajul tehnic este o acțiune care ține de administrarea curentă a societății deci nu este obligatorie o hotărare a AGA.

2. Un salariat care are contract cu timp parțial poate fi trimis în somaj tehnic?
R: Da, Codul muncii nu face distincție între salariații cu normă întreagă și cei cu timp parțial. Regulile specifice somajului tehnic se aplică în mod similar și contractelor part-time.

3. În timp ce se află în somaj tehnic salariatul se poate angaja într-o altă unitate?
R: Pe durata şomajului tehnic, salariatul se poata încadra la o altă unitate, conform art. 35 C. muncii, deci va putea cumula indemnizaţia de şomaj tehnic cu venitul salarial realizat la noul angajator. Reținem că dacă salariatul are un al 2-lea CIM activ cu normă întreagă, pentru primul CIM (suspendat) nu se va restitui de la Buget 75% din indemnizația de somaj, conform art. XI alin. (9) din OUG 32/2020.

4. Poate angajatorul să acorde indemnizație de somaj tehnic peste 75% din salariul de bază?
R: Art. 53 alin. (1) din Codul muncii impune cuantumul minim al indemnizaţiei de şomaj tehnic deci angajatorul poate acorda și peste acest procent dacă dorește sau dacă este obligat potrivit contractului colectiv de muncă. Această diferența nu va putea fi însă decontată de la Buget.

5. La somaj tehnic salariul bază de calcul pentru procentul de 75% include și sporurile ori adaosurile?
R: Sporurile ori adaosurile nu sunt luate în considerare ci numai salariul de bază.

6. Prin aplicarea procentului de 75% rezultă o indemnizație de 1.673 de lei. Această sumă este sub salariul minim brut pe țară. Este o problemă?
R: Salariul de bază minim trebuie garantat în plată dacă munca este prestată efectiv. Indemnizaţia de şomaj tehnic nu reprezintă un venit salarial și are ca scop principal să compenseze lipsa salariului pe durata cât contractul de muncă este suspendat. Așadar indemnizația nu are nicio legatură cu salariul minim și nu trebuie asigurata la nivelul acestuia.

7. Pe durata somajului tehnic, salariatul poate primi tichete de masă?
R: Potrivit art. 12 alin. (4) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate. Contractul de muncă fiind suspendat salariații nu beneficiază de tichete de masă pe durata cât sunt în somaj tehnic.

8. În jur de 20 aprilie 2020 se pot transmite documentele pentru restituirea somajului tehnic pentru perioada 1-15 aprilie?
R: Pentru luna aprilie dosarul se poate transmite începând cu 1 mai 2020, iar pentru luna martie începând cu 1 aprilie.

9. Pe durata somajului tehnic salariații din domeniul construcțiilor mai au dreptul la facilitățile fiscale specifice?
R: Da, aceste facilități se aplică corespunzator. Potrivit art. XI alin. (4) din OUG nr. 30/2020 impozitarea se face conforrm Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Reținem condiția de a desfășura totuși activitate cu unul din CAEN-urile prevăzute la art.  C.fis, așadar facilitățile nu se acordă dacă activitatea ân domeniul construcțiilor încetează.

10. Pentru recuperarea indemnizațiilor de la Buget care exemplar al certificatului de situații de urgență trebuie obținut (galben sau albastru) și ce alte documente sunt necesare?
R: Conform OUG nr. 30/2020 modificată decontarea de la Buget a indemnizației nu mai este condiționată de prezentarea certificatului de situații de urgență. Documentația necesară cuprinde: cererea, declarația pe propria răspundere și lista salariaților beneficiari.

11. La un salariu de baza de 8000 de lei care este idemnizatia pe care trebuie sa o primeasca salariatul si cat va fi decontat de la Stat?
R: Salariatul este îndreptățit să primescă 75% din salariul de bază, respectiv 6000 de lei brut însă fiind peste 4.072 lei (limita maximă decontată de Stat), potrivit OUG 32/2020, angajatorul nu este obligat să suporte diferența de 1928 lei din surse proprii. Așadar este la latitudinea angajatorului dacă va suplimenta suma de 4,072 lei, dar în mod obligatoriu va asigura un minim de 4.072 lei.

12. Un PFA care este si salariat la un alt angajator poate beneficia de indemnizatiede la Stat?
R: Liber profesioniști, așa cum reiese din art. XV al OUG 32/2020 pot beneficia de decontarea indemnizației de la Stat in suma fixa de 4,072 lei brut. Reținem că dacă persoana fizică are și un contract de muncă activ cu normă întreagă atunci pe PFA nu i se va mai restitui indemnizația. Dacă respectivul contract este part-time atunci PFA-ul va beneficia de indemnizație indiferent dacă contractul de muncă este activ/inactiv.

13. Îndemnizația pentru șomajul tehnic decontată de Stat este de 75% din salariul brut sau din salariul net?
R: Procentul de 75% se aplică salariului de bază (brut) valabil la momentul suspendării contractului de muncă. Reținem că suma decontată de la Stat nu poate depăși 4.072 de lei (3/4 din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea Bugetului de Asigurari sociale în anul 2020).

14. În martie încasările nu au scăzut cu minim 25% față de media lunilor ian-feb 2020. Pot să recuperez indemnizațiile de somaj tehnic de la Buget?
R: Conform OUG nr. 32/2020 pentru decontarea de la Buget a indemnizației a fost eliminată condiția privind scăderea încasărilor.

15. Documentația pentru decontarea de la Stat a indemnizației trebuie întocmită de către salariat sau de către angajatorul său?
R: Toate demersurile privind șomajul tehnic vor fi făcute de către angajator, atât în ceea ce privește suspendarea contractelor individuale de muncă cât și solicitarea sumelor de la  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

16. Statul va suporta indemnizația de somaj pentru toată perioada 1 mar – 30 apr 2020?
R: Indemnizațiile vor fi suportate de Stat numai pe perioada de urgență decretată, mai exact 16 mar – 15 apr 2020. Dacă această perioadă se va prelungi, decontarea se va face și pe perioada prelungirii stării de urgență. Este la latitudinea angajatorilor să decidă perioada de somaj tehnic. Reținem că indemnizația datorată pentru zilele in afara perioadei de urgență va fi suportată din fonduri proprii.

17. Indemnizațiile suportate de la Buget vor fi virate direct în contul salariaților?
R: Nu. Sumele brute se vor vira în contul bancar al angajatorului. Acesta va reține impozitul și contribuțiile potrivit Codului fiscal și va plăti salariațiilor indemnizațiile nete. 

18. În cât timp vor primi angajatorii sumele de la Stat?
R: Potrivit art. XIII alin. (2) din OUG nr. 30/2020, plata indemnizațiilor brute către angajatori se va face în cel mult 15 de zile de la data depunerii documentelor. Primele plăți vor fi facute în aprilie pentru perioada 16 – 31 mar 2020. Conform alin. (3) angajatorul este obligat să facă plata către salariat în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor.

19. PFA-urile pot beneficia de plata indemnizațiilor de la Buget?
R: Da. Persoanele fizice autorizate, pot beneficia în baza art. XV al OUG 30/2020 modificată, încadrându-se la ”alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, care nu au calitatea de angajatori”. În cazul lor indemnizația se decontează în procent de 75% din castigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020, nr. 6/2020. Mai exact 4.072 lei din care PFA vor reține și plăti impozitul și contribuțiile sociale.

20. Indemnizația de somaj tehnic este scutită de la impozitare?
R: Cu exceptia CAM (2,25%) angajatorul va reține și va plăti impozitul de 10% și contribuțiile sociale potrivit Codului fiscal, iar angajatorii din construcții beneficiază de facilitățile specifice și pentru aceste indemnizații.

21. Administratorii cu contract de mandat pot beneficia de decontarea indemnizației de la stat pe perioada somajului tehnic?
R: Potrivit art. XI alin. (1) din OUG 30/2020 se suportă de catre Stat numai indemnizațiile de care beneficiază salariații. Administratorii cu contract de mandat nu au calitatea de salariați chiar dacă veniturile lor sunt considerate similare salariilor, aceasta fiind o încadrare exclusiv fiscală. Pe de altă parte somajul tehnic reglementat de art. 52 alin. (1) lit. c) C.muncii face trimitere numai la suspendarea contractelor individuale de muncă. În concluzie, un contract de mandat nu intră în sfera acestor reglementări și indemnizația aferentă nu se poate deconta de la Stat.

22. Ce se întamplă daca angajatorul completează greșit cererea?
R: Dacă cererea se completează eronat atunci se impune redepunerea unei noi cereri după efectuarea corecțiilor. AJOFM va contacta (pe e-mail sau telefonic) angajatorul și îi va semnala eventualele erori.

23. Poate angajatorul să întrerupă perioada de somaj tehnic pentru a relua activitatea înainte de încheierea perioadei? Sunt obligați salariații să vină la serviciu dacă sunt chemați?
R: Perioada somajului tehnic contractele de muncă sunt suspendate potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din C.muncii. Conform art. 53 alin. (2) C.muncii reținem că pe această perioadă salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.

24. Un salariat are două contracte de muncă, unul la societatea A (normă întreagă) și altul la societatea B (parțial). Atât societatea A cât și societatea B suspendă CIM și aplică somajul tehnic. În acest caz salariatul va primi de la Stat indemnizații atât pentru contractul cu A cît și cu B?
R: Dacă atât A cât și B vor solicita indemnizația de la Buget atunci se va deconta indemnizația decât pentru unul dintre cele două contracte de muncă, mai exact pentru contractul cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

25. Un salariat are două contracte de muncă, unul la societatea A (normă întreagă) și altul la societatea B (parțial). Numai societatea A suspendă CIM-ul și aplică somajul tehnic. În acest caz salariatul va primi de la Stat indemnizația?
R: Deși salariatul are activ unul dintre contracte dar pentru că acesta nu este cu normă întreagă va beneficia de decontarea de la Buget pentru contractul pe care îl are cu societatea A, neîncadrându-se la excepția de la art. XI alin. 9 din OUG 30/2020 modificată.

26. Un salariat are două contracte de muncă cu timp parțial, unul la societatea A (1000 lei/lună) și altul la societatea B (750 lei/lună). Ambele societăți suspendă CIM-ul și aplică somajul tehnic. În acest caz salariatul va primi de la Stat indemnizația?
R: OUG 30/2020 nu exceptează decontarea de la Buget situația când salariatul are mai multe contracte de muncă decât dacă cel puțin un contract este activ și este cu normă întreagă. În cazul de față dacă atât A cât și B vor solicita indemnizația de la Buget atunci Statul va deconta indemnizația decât pentru unul dintre cele două contracte de muncă, mai exact pentru contractul cu drepturile salariale cele mai avantajoase, de 1.000 lei/lună.

27. Cum procedăm pentru transmiterea cele 3 documente (cererea, declarația și lista salariaților) pentru decontarea indemnizației de somaj tehnic?
R: Documentele semnate electronic se pot transmite on-line pe platforma special creată la adresa https://aici.gov.ro/home. Un ghid veți găsi la https://aici.gov.ro/docs/Ghid-de-Utilizare.pdf. Se acceptă documente în format JPG, JPEG, PNG, PDF, de o dimensiune maximă de 5 MB, inclusiv documentele semnate olograf. Transmiterea se poate face si pe e-mail la AJOFM.

28. Dacă suspendarea CIM-urilor a început pe 17 martie înainte de 21 martie 2020, când a intrat în vigoare OUG nr. 30, se poate beneficia de decontarea indemnizației pentru perioada 17-20 martie?
R: OUG nr. 32 care a modificat OUG nr. 30 permite decontarea pentru toți angajatorii care au redus sau întrerupt (total sau parțial) activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de SARS-CoV-2. Așadar da, perioada 17 – 20 mar poate fi decontată.

29. Poate salariatul refuza să intre în somaj tehnic?
R: Angajatorul este cel care poate avea inițiativa suspendării contractelor individuale de muncă, fiind un drept al acestuia. Prin urmare salariații nu se pot opune acestui demers atâta timp cât este facut pentru motive obiective și cu respectarea Codului muncii.

30. Ce riscă angajatorul care pe perioada somajului tehnic nu asigură 75% din salariul de bază?
R: Neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

31. Angajatorul are două activități din care numai una s-a redus. Pot fi trimiși în somaj tehnic toți salariatii sau numai dintre cei implicați direct în activitatea care s-a redus?
R: Art. 53 alin 1 C.muncii stabilește dreptul de minim 75% din salariul de bază numai salariaţilor implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă prin urmare salariații implicați în activitatea care nu s-a redus nu pot fi trimiși în somaj tehnic.

32. Angajatorul are mail multe puncte de lucru în țară. Documentația pentru decontarea șomajului tehnic trebuie depusă separat pentru fiecare punct de lucru, la Agenția Județenă unde punctul de lucru are adresa?
R: Cererea va fi depusă doar la AJOFM de la sediul social, nefiind obligatoriu să fie depuse la fiecare AJOFM de la punctele de lucru pe care le are deschise angajatorul.

33. Un angajat care se află în concediu medical poate fi trimis în șomaj tehnic?
R: Pe perioada cât salariatul este în incapacitate temporară de muncă contractul său se suspendă. Somajul tehnic înseamnă de asemenea suspendarea contractului de muncă. Așadar întrucât salariatul are deja contractul suspendat pe motive medicale acesta nu poate fi trimis în șomaj tehnic înainte de redobândirea capacității sale de muncă.

34. Poate angajatorul sa achite salariaților indemnizația înainte de a primi sumele de la Stat?
R: Deși acest lucru nu este interzis, totuși având în vedere că taxele aferente indemnizațiilor suportate de Stat se rețin de către angajator din sumele încasate efectiv și că plata acestora trebuie facută până cel târziu 25 luna următoare recomandăm să se aștepte încasarea din bugetul de somaj și apoi, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, să se facă plata sumelor nete către salariați. Recomandăm această variantă și pentru că nu este clar în momentul de față cum se va întocmi statul lunar de salarii și nici cum se va completa formularul 112. În cazul plății indemnizației în primă fază din surse proprii, scadența și plata taxelor va depinde de data decontării si de sumele decontate pe care angajatorul le va cunoaște în mod cert după termenul de maxim 15 zile de la data depunerii documentelor. În perioada imediat următoare ne așteptăm la clarificările necesare din partea autorităților.

Acest material este unul informativ și a fost creat pe baza legislației publicate în Monitorul Oficial până la data de 3 aprilie 2020.
Eventualele modificări sau completări după aceasta data trebuiesc luate în considerare în mod corespunzător.
PROSPECT CONSULT