Cine poate fi beneficiar al sponsorizarii?

Prin prisma Legii Sponsorizarii, nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 4 alin 1 si Ordinul nr. 994/1994 – cap. 2, poate fi beneficiar al sponsorizarii orice persoana juridica fara scop lucrativ, inclusiv unitatile de cult daca sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult (https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/

Cum se procedeaza?

 • Se incheie contractul de sponsorizare in forma scrisa intre sponsor si beneficiar, contract in care se va consemna obiectul, valoarea si durata contractului, obligatiile si drepturile partilor etc.
 • Daca sponsorizarea se face in bani, se va mentiona in documentul de plata „sponsorizare conform contract nr. ../data ….” conform OMFP nr. 2634/2015 pct. 25
 • Daca sponsorizarea se face in bunuri materiale acestea vor fi evaluate prin contractul de sponsorizare astfel:
 • la pretul de cumparare de pe piata exclusiv TVA, daca bunurile au fost achizitionate in scopul sponsorizarii;
 • la pretul de vanzare al sponsorului, exclusiv TVA, daca bunurile au fost produse de catre sponsor;
 • la valoarea in vama daca bunurile au fost primite din afara UE cu titlu de sponsorizare;
 • Pentru sponsorizarea in bunuri se utilizeaza avizul de insotire a marfii in care se precizeaza: „Nu se factureaza – sponsorizare conform contract nr. …/data ….”

Facilitati fiscale:

Microintreprinderi:conform art. 56 alin 1 din Codul Fiscal, sumele care sunt platite ca urmare a contractelor de sponsorizare se scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul de 20% din impozitul pe venitul microintreprinderii datorat pentru trimestrul in care au fost inregistrate cheltuielile respective.

Platitori de impozit pe profit:conform art. 25 alin. 4 lit. i din Codul fiscal, se scad din impozitul pe profit datorat pana la nivelul valorii minime dintre:

 1. 0,75% din cifra de afaceri (procent modificat prin Legea 156/25.07.2019)
 2. 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu pot fi scazute din impozit, se reporteaza in urmatoarele 28 de trimestre in cazul microintreprinderilor respectiv intr-o perioada de 7 ani consecutivi in cazul societarilor platitoare de impozit pe profit. Recuperarea sumelor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleași conditii, la fiecare termen de plata a impozitului.

Momentul la care se poate beneficia de creditul fiscal se face prin analiza datei la care s-a facut plata, respectiv data la care s-au transferat bunurile.

Cine nu beneficiaza de facilitati?

Conform prevederilor art. 6 din Legea sponsorizarii, nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, facilitatile nu se acorda in cazul:

 1. Sponsorizari reciproce intre persoane fizice sau juridice;
 2. Sponsorizari efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv, definite conform art. 405,406 si 407 din Codul Civil;
 3. Sponsorizarea unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

Care sunt implicatiile asupra TVA?

Conform art. 270 alin 8 lit. c din Codul Fiscal „,nu constituie livrare de bunuri, in sensul alin. (1):
c) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin normele metodologice.

Normele metodologice – la  pct. 7 alin. 12 lit. b) se prevede ca  bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituita din operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, precum și din operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii este considerat a fi in strainatate potrivit prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal.

Incadrarea in plafon se determina pe baza datelor raportate prin deconturile de taxa depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile și actiunile de mecenat, acordate in numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa.

Depașirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata, respectiv se colecteaza taxa. Taxa colectata aferenta depașirii se include in decontul intocmit pentru ultima perioada fiscala a anului respectiv.

Declaratii

1. D100 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat

Contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor care efectueaza sponsorizari completeaza datele in formular conform OPANAF 1203/2018 dupa cum urmeaza:

 • la Randul 1 ”Suma datorata” se inscrie impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizari.
 • la Randul 1.1. ”Suma deductibila” inscriu suma reprezentand sponsorizari, potrivit prevederilor Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitarilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii, pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat.

Acest rand se completeaza numai de catre contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor care efectueaza sponsorizari.

 • la Randul 2 ”Suma de plata” se inscrie diferenta dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 1.1.

2. D101 – Declaratie privind impozitul pe profit – la rd. 27 se vor inscrie Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii iar la rd 44 Sumele reprezentand sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, in limita prevazuta de lege defalcata pe cheltuieli din anul curent si cele reportate din perioada precedenta.

3. D107 – declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor /mecenatului/burselor private – in conformitate cu OPANAF nr.1825/20.07.2018

La depunerea formularului se au in vedere termenele de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit si de calitatea persoanei. Prin urmare avem urmatoarele termene:

 • 25 ianuarie pentru platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor;
 • 25 februarie pentru platitorii de impozit pe profit cu plati anuale
 • 25 martie pentru platitorii de impozit pe profit cu plati trimestriale