Cazul practic prezentat mai jos va clarifica modul de calcul al contribuțiilor (CAS și CASS) pentru o PFA care a început activitatea în cursul anului 2021.

PFA Buliga Axinte care aplică modul de impozitare în sistem real își începe activitatea în luna mai 2021 si a realizat în anul fiscal 2021 venituri nete în sumă de 25.000 lei, acestea fiind singurele venituri ale persoanei fizice în anul 2021.

  • Calculul CAS

Plafonul de 12 salarii minime se recalculează corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului (art. 151 alin. 10 C.fis.). Astfel vom avea:

Plafon pentru întreg anul fiscal = 12 luni x 2.300 lei = 27.600 de lei
Nr. luni rămase = 8 luni (mai – dec 2021, luna începerii activității se consideră lună întreagă)
Plafon recalculat = 27.600 / 12 x 8 = 18.400 lei

Pentru că venitul net realizat (25.000 lei) este mai mare decât plafonul recalculat se datorează CAS. În scopul stabilirii CAS de plată persoana fizică trebuie să aleagă o bază de calcul care nu poate fi mai mică decât 18.400 de lei. Dacă baza aleasă este cea minimă, de 18.400 lei, atunci:
CAS datorată =18.400 x 25% = 4.600 de lei.

  • Calculul CASS

Atenție! Pentru CASS plafonul nu se recalculează în funcție de numărul de luni rămase până la finalul anului. Așadar, pentru încadrarea în plafon se va raporta venitul net realizat (25.000 lei) la plafonul pentru întreg anul (27.600 lei). Pentru că venitul net realizat este mai mic decât plafonul recalculat nu se datorează CASS.

De reținut că în situația particulară în care PFA-ul începe activitatea în cursul anului recalcularea plafonului este permisă numai pentru stabilirea CAS de plată, nu și pentru CASS. Reamintim că pentru anul fiscal 2021 se va utiliza plafonul de 27.600 de lei, iar pentru anul fiscal 2022 plafonul de 30.600 de lei (corespunzător salariului minim de 2.550 de lei).

Impozitul pe venit și contribuțiile aferente anului fiscal 2021 se cuprind în declarația unică – formularul 212 – care trebuie depusă până cel târziu 25 mai 2022, acesta fiind și termen de plată.