Definitie: conform art. 312 alin. (1) lit. d) din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite in starea in care se afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decat operele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute in normele metodologice (bunurile second-hand includ orice obiecte vechi care mai pot fi utilizate ca atare sau in urma unor reparatii).

De la cine se pot achizitiona bunurile second-hand pentru a putea aplica regimul special?

Art. 312 alin. (2) Cod fiscal: (2) Persoana impozabila revanzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, altele decat operele de arta livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei, bunuri pe care le-a achizitionat din interiorul Uniunii Europene, de la unul dintre urmatorii furnizori:

 1. a) o persoana neimpozabila;
 2. b) o persoana impozabila, in masura in care livrarea efectuata de respectiva persoana impozabila este scutita de taxa, conform art. 292 alin. (2) lit. g);
 3. c) o intreprindere mica, in masura in care achizitia respectiva se refera la bunuri de capital;
 4. d) o persoana impozabila revanzatoare, in masura in care livrarea de catre aceasta a fost supusa taxei in regim special.

Tratamentul contabil

 1. Receptia marfurilor se face in baza borderoului de achizitie cod 14-4-13 conform

OMFP 2634/2015 – privind documentele financiar-contabile

 1. Obligatii – in conditiile stabilite prin normele metodologice 312 alin 13 Cod Fiscal,

persoana impozabila revanzatoare care aplica regimul special trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

 1. a) sa stabileasca taxa colectata in cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala in care trebuie sa depuna decontul de taxa, conform 322 si 323 ;
 2. b) sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special:

b1) va tine un jurnal special de cumparari in care se inscriu toate bunurile supuse regimului special;

b2) va tine un jurnal special de vanzari in care se inscriu toate bunurile livrate in regim special;

b3) va tine un registru care permite sa se stabileasca, la finele fiecarei perioade fiscale, totalul bazei de impozitare pentru livrarile efectuate in respectiva perioada fiscala, pe fiecare cota de TVA aplicabila, si, dupa caz, taxa colectata;

b4) va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura. Factura emisa prin autofacturare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

 1. numarul de ordine si data emiterii facturii;
 2. data achizitiei si numarul cu care a fost inregistrata in jurnalul special de cumparari prevazut la lit. a) sau data primirii bunurilor;
 3. numele si adresa partilor;
 4. codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile revanzatoare;
 5. descrierea si cantitatea de bunuri cumparate sau primite;
 6. pretul de cumparare, care se inscrie in factura la momentul cumpararii pentru bunurile in regim de consignatie

Se inregistreaza factura de vanzare a marfurilor second-hand:

411 =     %

707

4427 (tva-ul aferent marjei)

Nu se va colecta TVA daca marja profitului este negativa – conform pct. 86 alin. (5) din normele metotologice de punere in aplicare a art. 312 alin. (13) si (14).

Marja profitului este negativa cand pretul de vanzare este mai mic decat pretul de cumparare;

Tratamentul fiscal

 1. Potrivit art 62 lit. m) din Codul Fiscal, sunt considerate venituri neimpozabile:

veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare si/sau aurului financiar prevazute la cap. V – Venituri din investitii, precum si altele decat cele definite la cap. IX – Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

Astfel, daca persoana vanzatoare vinde bunuri din patrimoniul personal, pe baza unei declaratii date in acest sens, veniturile incasate sunt venituri neimpozabile

 1. Societatea are urmatoarele obligatii:
  • sa emita factura fara TVA, conform art. 312 alin. (12) din Codul Fiscal – „Persoana

impozabila revanzatoare nu are dreptul sa inscrie taxa aferenta livrarilor de bunuri supuse regimului special, in mod distinct, in facturile emise clientilor.”

 • sa mentioneze pe factura „regimul-marjei – bunuri SH, conf art 312 Cod Fiscal –

art 319 alin 20 lit o) Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii: – daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile „regimul marjei – bunuri second-hand”, „regimul marjei – opere de arta” sau „regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati”, dupa caz;

 • Conform art. 312 art. (1) lit. h), societatea trebuie sa colecteze TVA la cota de marja a profitului.

Marja profitului este definita la art. 312 alin. (1) lit. g) din Codul Fiscal: „marja profitului este diferenta dintre pretul de vanzare aplicat de persoana impozabila revanzatoare si pretul de cumparare, in care:

 1. a) pretul de vanzare constituie suma obtinuta de persoana impozabila revanzatoare de la cumparator sau de la un tert, inclusiv subventiile direct legate de aceasta tranzactie, impozitele, obligatiile de plata, taxele si alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si asigurare, percepute de persoana impozabila revanzatoare cumparatorului, cu exceptia reducerilor de pret;
 2. b) pretul de cumparare reprezinta tot ce constituie suma obtinuta, conform definitiei pretului de vanzare, de furnizor, de la persoana impozabila revanzatoare;”

Marja profitului = Pretul de vanzare (inclusiv tva) – Pretul de cumparare

Taxa colectata se determina conform pct. 86 alin. (4) lit. c) din normele metodologice de aplicare a art. 312 alin. (14) Cod Fiscal (prin procedeul sutei marite)

Taxa colectata intr-o perioada fiscala pentru bunurile supuse regimului special reprezinta suma taxelor pe valoarea adaugata aferente fiecarei livrari de bunuri efectuate in perioada respectiva”.

TVA Colectata = Marja profitului x 19/119

Obligatii declarative

Societatea va declara tranzactia in Decontul de TVA – declaratia 300 la randul 9, conform art. 312 alin. (14) lit. b)

Baza de impozitare va fi diferenta dintre marja de profit si taxa colectata pentru toata perioada fiscala pentru care se depune decontul de taxa.