Ce reprezinta COMPENSAREA OBLIGATIILOR FISCALE?

Din punct de vedere al unei entitati economice – „contribuabil”, prin prisma Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, compensarea este operatiunea prin care se sting obligatiile fiscale ale acesteia prin creantele pe care aceasta le are fata de bugetul statului.

De fapt Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala pune problema exact invers, adica din perspectiva bugetelor statului, si anume: compensarea este operatiunea prin care se sting  creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora ce constau in impozite, taxe, contributii și alte sume datorate bugetului general consolidat al statului cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget catre contribuabilul in cauza, (art.167 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Cine efectueaza operatiunea de COMPENSARE a OBLIGATIILOR FISCALE si in ce conditii?

Compensarea se efectueaza, de regula, la solicitarea contribuabilului, de catre organul fiscal competent in a carui administrare se afla acesta, pana la concurenta celei mai mici din sumele – considerate obligatii reciproce, ambele parti dobândind reciproc, anterior, calitatea de creditor si debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeași autoritate publica, inclusiv de sunitatile subordonate acesteia.

Ce fel de obligatii se sting prin COMPENSARE?

Compensarea se efectueaza in limitele obligatiilor datorate aceluiasi buget, creantele contribuabilului fata de bugetul  in cauza trebuind sa fie certe, lichide și exigibile. Daca insa creantele contribuabilului fata de bugetul respectiv sunt mai mari decat obligatiile stinse,  diferenta ramasa va putea fi compensata cu alte obligatii datorate altor bugete, in mod proportional.

Cum se efectueaza COMPENSAREA?

Compensarea se efectueaza de catre organul fiscal competent, la cererea debitorului, sau din oficiu.

Compensarea la cererea debitorului – creditor se solutioneaza in termen de 45 de zile de la inregistrarea cererii.

Organul fiscal competent comunica debitorului decizia cu privire la efectuarea compensarii, la cerere sau din oficiu, in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii.