Cea mai mare dorinta a noastra este ca Dvs. sa reusiti in tot ceea ce veti intreprinde.
In viziunea noastra insasi reusita noastra depinde de succesul Dumneavoastra.

Audit

► audit financiar conform Standardelor Internaţionale de Audit sau alte standarde de audit general acceptate, pentru situaţiile financiare statutare sau a celor întocmite conform IFRS sau altor standarde de contabilitate;
► revizuirea situaţiilor financiare trimestriale;
► compilarea situaţiilor financiare în acord cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) sau alte standarde de contabilitate (manuale de contabilitate pentru raportarea către grup);
► audituri de conformitate (fuziuni şi divizări, autorităţi de reglementare, etc.);

► audit intern;
► cursuri în IFRS, Contabilitate Statutară,
► raportări către autorităţile de reglementare şi terţi;
► servicii prin proceduri agreate, etc.   mai mult

_____________________________________________________________________________

Consultanţă în domeniul fiscal

Taxele şi impozitele reprezintă pentru orice societate comercială elemente foarte importante atât pentru activitatea curentă cât şi în ceea ce priveşte planificarea şi dezvoltarea. Din acest motiv managementul societăţii trebuie să acorde acestora un loc deosebit în strategia sa generală de afaceri.
Unele din taxele şi impozitele practicate la noi constituie costuri importante ale afacerii ce trebuie luate în seamă, altele reprezintă ieşiri importante de numerar din conturile societăţii, care de asemenea trebuie luate în seamă pentru a exclude riscurile ataşate lor, care pot avea consecinţe extrem de neplăcute dacă nu sunt adresate corespunzător.

Luând în considerare aceste aspecte noi am stabilit drept prioritară activitatea de Consultanţă Fiscală, pentru a oferi un portofoliu de servicii care să răspundă

necesităţilor de schimbare ale organizaţiilor din România dar şi de pe piaţa globală actuală.

O consultanţă fiscală eficientă poate oferi celor care o solicită avantaje din punct de vedere al eficienţei activităţii şi deci al competitivităţii lor, dar şi din punct de vedere al imaginii şi fructificării tuturor şanselor de pe piaţă. Important este numai ca ajutorul să fie solicitat din timp, pentru că este mul mai uşor să previi decât să repari. mai mult

_____________________________________________________________________________

Salarizare si personal

Salarizarea este un domeniu care necesita cunoasterea legislatiei in vigoare si personal specializat.
Salarizarea inseamna o evidenta a personalului si a taxelor aferente ,realizate corect si la timp,intocmirea si depunerea tuturor declaratiilor si rapoartelor.
Relatia cu Camera de Munca reprezinta o sarcina deloc usoara pentru o firma datorita deselor schimbari legislative,volumului mare de documente necesare si a drumurilor saptamanale la Inspectoratele Teritoriale.
Din acest motiv este mai avantajos sa apelati la serviciile unei firme specializate care sa va reprezinte interesele ,realizand astfel economii importante de timp si resurse atat financiare cat si umane.

Oferta noastra de servicii include:

Resurse umane

► intocmirea si inregistrarea contractelor individuale de munca
► intocmirea si inregistrarea actelor aditionale la contractele individuale de munca
► intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor
► intocmirea diverselor adeverinte pentru personal
► elaborare rapoarte privind analiza costurilor de personal  mai mult

_____________________________________________________________________________

Servicii de Contabilitate

Servicii ce pot fi oferite:
► Servicii de contabilitate conform cerinţelor legale statutare;
►Compilarea situaţiilor financiare în acord cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară sau alte standarde de contabilitate (manuale de contabilitate pentru raportarea către grup);
► Cursuri în IFRS, şi Contabilitate Statutară,
► Raportări către grup /autorităţile de reglementare /terţi;
► Formalizarea, dezvoltarea şi evaluarea politicilor, procedurilor contabile;
► etc.
Pentru organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul afacerii, managementul are nevoie de informaţii exacte şi la timp. De aceea, trebuie ca organizarea firmei să fie cât mai eficientă şi eficace şi cu cât mai puţine activităţi redundante, deşi există legi care prevăd existenţa anumitor structuri organizaţionale specifice, printre acestea numărându-se şi Contabilitatea.
Contabilitatea, ca departament sau activitate subcontractată îndeplineşte anumite funcţiuni fără de care o entitate economică nu poate exista. Este necesar, ca în acest context, la proiectarea unui departament de Contabilitate în cadrul firmei, sau când se decide sub-contractarea acestei activităţi cu un prestator de servicii, conducătorul entităţii să aibă în vedere:

mai mult

_____________________________________________________________________________

Servicii insolventa si lichidare

rocesul de desfiintare a unei firme presupune 3 etape succesive : dizolvarea, lichidarea, radierea.
Indiferent de cauzele care determina lichidarea firmei, constituie in sine un proces sensibil, care trebuie urmarit cu deosebita atentie.
Art.227 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale prevede urmatoarele cazuri cand poate surveni dizolvarea unei firme :

a)trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b)imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
c)declararea nulitatii societatii;
d)hotarârea adunarii generale;
e)hotarârea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre asociati, care împiedica functionarea societatii;

f)falimentul societatii;
g)alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.  mai mult