Cea mai mare dorinta a noastra este ca Dvs. sa reusiti in tot ceea ce veti intreprinde.
In viziunea noastra insasi reusita noastra depinde de succesul Dumneavoastra.

Servicii insolventa si lichidare
Procesul de desfiintare a unei firme presupune 3 etape succesive : dizolvarea, lichidarea, radierea.
Indiferent de cauzele care determina lichidarea firmei, constituie in sine un proces sensibil, care trebuie urmarit cu deosebita atentie.
Art.227 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale prevede urmatoarele cazuri cand poate surveni dizolvarea unei firme :

a)trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b)imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
c)declararea nulitatii societatii;
d)hotarârea adunarii generale;
e)hotarârea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre asociati, care împiedica functionarea societatii;

f)falimentul societatii;
g)alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Lichidarea este o consecinta a dizolvarii societatilor comerciale .

Lichidarea consta intr-un ansamblu de operatiuni care au ca scop terminarea operatiunilor comerciale aflate in curs la data dizolvarii societatii. Lichidarea se face in interesul asociatilor, personalitatea juridica subzista pentru nevoile lichidarii, lichidarea este obligatorie si nu facultativa.
Radierea, ultima etapa, consta in inregistrarea cererii de radiere a societatii comerciale impreuna cu o serie de documente, printre care si cele care releva situatia financiara de lichidare, modul de repartizare a activului semnat de asociati/ actionari, raportul lichidatorilor, certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale.
Oferim servicii in aria de activitate privind insolventa, reorganizare judiciara, lichidari societati comerciale.