Cea mai mare dorinta a noastra este ca Dvs. sa reusiti in tot ceea ce veti intreprinde.
In viziunea noastra insasi reusita noastra depinde de succesul Dumneavoastra.

Politica noastră privind cerinţele de Etică ce ne guvernează activitatea este de a aplica integral cerinţele Codul Etic implementat de IFAC şi adoptate atât de CAFR cât şi de CECCAR.
Dintre acestea menţionăm:
– Integritate şi obiectivitate,
– Conflicte de interese,
– Competenţa profesională,
– Confidenţialitatea,
– Independenţa

Integritate şi obiectivitate
Integritatea presupune onestitate din partea specialistului în domeniul financiar contabil, precum şi abordarea corectă şi veridică a oricărei situaţii apărute în activitatea lor. Obiectivitatea impune contabililor profesionişti cerinţa de a fi corecţi, oneşti şi de a nu avea conflicte de interese cu nici unul dintre decidenţii clienţilor lor.
Conflicte de interese
Contabilul profesionist este ţinut să declare încă înainte de a se implica într-o misiune despre eventualele interese pe care le-ar avea în entitatea economică contractantă.

Competenţa profesională
Contabilii profesionişti trebuie să declare numai acele cunoştinţe profesionale tehnice sau experienţa pe care le posedă. Orice recunoaştere fără acoperire nu este acceptată. El trebuie să depună eforturi pentru a ajunge la un înalt grad de cunoaştere şi de experienţă în domeniu.

Confidenţialitatea
Contabilul profesionist are obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul activităţilor profesionale în legătură cu afacerile clienţilor sau deţinătorilor acestora şi nici să nu le folosească în avantajul personal sau în avantajul unei terţe părţi. Această obligaţie continuă chiar după terminarea relaţiei contractuale determinată de misiune. Sunt totuşi excepţii când lor li se impune prin lege să informeze anumite autorităţi ale statului, spre exemplu legea prin care s-au adoptat măsurile de luptă împotriva spălării banilor.

Independenţa
Când contabilii profesionişti realizează un angajament de raportare, trebuie să fie liberi şi să apară ca fiind liberi de orice interes care ar putea fi privit, indiferent de efectul său efectiv, ca incompatibil cu principiile de integritate, obiectivitate şi independenţă.