Cea mai mare dorinta a noastra este ca Dvs. sa reusiti in tot ceea ce veti intreprinde.
In viziunea noastra insasi reusita noastra depinde de succesul Dumneavoastra.

Servicii de Contabilitate

Servicii ce pot fi oferite:
► Servicii de contabilitate conform cerinţelor legale statutare;
►Compilarea situaţiilor financiare în acord cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară sau alte standarde de contabilitate (manuale de contabilitate pentru raportarea către grup);
► Cursuri în IFRS, şi Contabilitate Statutară,
► Raportări către grup /autorităţile de reglementare /terţi;
► Formalizarea, dezvoltarea şi evaluarea politicilor, procedurilor contabile;
► etc.
Pentru organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul afacerii, managementul are nevoie de informaţii exacte şi la timp. De aceea, trebuie ca organizarea

firmei să fie cât mai eficientă şi eficace şi cu cât mai puţine activităţi redundante, deşi există legi care prevăd existenţa anumitor structuri organizaţionale specifice, printre acestea numărându-se şi Contabilitatea.
Contabilitatea, ca departament sau activitate subcontractată îndeplineşte anumite funcţiuni fără de care o entitate economică nu poate exista. Este necesar, ca în acest context, la proiectarea unui departament de Contabilitate în cadrul firmei, sau când se decide sub-contractarea acestei activităţi cu un prestator de servicii, conducătorul entităţii să aibă în vedere:
— atât cerinţele legii, obligatorii de altfel pentru fiecare entitate,
— cât şi necesităţile proprii ale managementului, şi aceasta în condiţiile celei mai eficiente soluţii din toate punctele de vedere.
În acest context este necesar să se ţină cont de rolurile pe care trebuie să le îndeplinească în acelaşi timp Departamentul Financiar – Contabil:
♦ rol de suport pentru activitatea celorlalte departamente ale entităţii economice şi anume:
– să asigure suportul pentru buna desfăşurare a activităţii celorlalte departamente prin
► asigurarea resurselor financiare, conform planurilor aprobate,
► asigurarea de servicii de specialitate necesare celorlalte departamente sau
► asigurarea de servicii de specialitate necesare personalului entităţii, conform politicilor adoptate de acţionari sau management.
– să asigure informaţii complete, veridice şi în timp util (cât mai aproape de eveniment, sau de sfârşitul datei de raportare:
► managementului entităţii necesare pentru organizarea conducerea şi controlul activităţii entităţii
► managementului structurilor componente ale entităţii
► acţionarilor entităţii,
► autorităţilor statului şi a celor de reglementare în concordanţă cu cerinţele legale
♦ rol normativ şi de control:
– sistemul financiar contabil este parte integrantă a sistemului de control intern din entitate.
– rolul de control este îndeplinit prin analiza şi controlul asupra documentelor justificative, primite pentru înregistrare şi evidenţiere, rezultând de aici
un control asupra tranzacţiilor economice care au determinat de fapt acele documente.
– rolul normativ este determinat de faptul că acest departament este singurul responsabil de modul cum este creată şi gestionată informaţia
financiar – contabilă din entitatea economică, conducătorul departamentului fiind responsabil de stabilirea politicilor şi procedurilor pentru
gestionarea informaţiei financiar – contabile. Dacă aceste proceduri şi politici lipsesc este de aşteptat ca şi calitatea informaţiilor să fie discutabilă, iar
colaborarea dintre departamente să fie dificilă ca de altfel şi comunicarea cu personalul altor departamente.

Orice decizie luată fără a ţine cont de aceste cerinţe minimale, va determina fie costuri mai mari, fie riscuri mai mari.