Consultanta

  Consultanţă în domeniul fiscalTaxele şi impozitele reprezintă pentru orice societate comercială elemente foarte importante atât pentru activitatea curentă cât şi în ceea ce priveşte planificarea şi dezvoltarea. Din acest motiv managementul societăţii trebuie să acorde acestora un loc deosebit în strategia sa generală de afaceri.
Unele din taxele şi impozitele practicate la noi constituie costuri importante ale afacerii ce trebuie luate în seamă, altele reprezintă ieşiri importante de numerar din conturile societăţii, care de asemenea trebuie luate în seamă pentru a exclude riscurile ataşate lor, care pot avea consecinţe extrem de neplăcute dacă nu sunt adresate corespunzător.

Luând în considerare aceste aspecte noi am stabilit drept prioritară activitatea de Consultanţă Fiscală, pentru a oferi un portofoliu de servicii care să răspundă


necesităţilor de schimbare ale organizaţiilor din România dar şi de pe piaţa globală actuală.
O consultanţă fiscală eficientă poate oferi celor care o solicită avantaje din punct de vedere al eficienţei activităţii şi deci al competitivităţii lor, dar şi din punct de vedere al imaginii şi fructificării tuturor şanselor de pe piaţă. Important este numai ca ajutorul să fie solicitat din timp, pentru că este mul mai uşor să previi decât să repari.

Pe de altă parte fără o prezentare onestă şi corectă a situaţiei unui solicitant pentru serviciile şi fără o înţelegere şi cunoaştere profundă a realităţii din organizaţia solicitantului rezultatele muncii noastre nu vor fi cele scontate, sau vor anula un efect al unor riscuri ataşate unor activităţi ale organizaţiei, fără însă a rezolva pe deplin şi definitiv situaţia, ceea ce va face ca riscurile în cauză să se manifeste din nou. Ne concentrăm asupra identificării oportunităţilor şi utilizării acestora în beneficiul clienţilor.