Audit

   Audit FinanciarServicii ce pot fi oferite:► audit financiar conform Standardelor Internaţionale de Audit sau alte standarde de audit general  acceptate, pentru situaţiile financiare statutare sau a celor întocmite conform IFRS sau altor standarde de contabilitate;
► revizuirea situaţiilor financiare trimestriale;
► compilarea situaţiilor financiare în acord cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) sau alte standarde de contabilitate (manuale de contabilitate pentru raportarea către grup);
► audituri de conformitate (fuziuni şi divizări, autorităţi de reglementare, etc.);
      ► audit intern;
► cursuri în IFRS, Contabilitate Statutară,
► raportări către autorităţile de reglementare şi terţi;
► servicii prin proceduri agreate, etc.
Obiectivul auditului financiar este acela de a verifica situaţiile financiare, pe baza elementelor probante, puse la dispoziţia Auditorului de către Beneficiar. În funcţie de concluziile trase de Auditor din elementele probante, raportul de audit poate prezenta:♦ opinie de audit fără rezerve – cazul ideal,
♦ o opinie cu rezerve – cazul în care auditorul constată abateri semnificative ale situaţiilor financiare de la standardele contabile sau de la legislaţia specifică,
♦ imposibilitatea de exprimare a unei opinii sau
♦ o opinie de dezacord cu situaţiile financiare.

Dacă, pentru orice motiv Auditorul nu este în măsură să finalizeze auditul sau nu este în măsură să îşi formeze o opinie, acesta nu va emite un raport de audit, anunţând Beneficiarul în scris asupra acestui lucru. Auditul financiar reprezintă pentru auditor o obligaţie de diligenţă şi nu una de rezultat.